Monday, July 28, 2014

"I'd rather burn than fade away"

Matt Goggin

Sunday, July 27, 2014

Dead poets society


"Oh captain,  my captain! "

se eu cheiro a cigarro?
cheiro. e cheiro a gatos também.  e a livros....

Tuesday, July 22, 2014

Friday, July 18, 2014

Tuesday, July 15, 2014

Somos

Somos todos macacos.
Somos todos leopardos.
Somos todos neo-pardos.
Somos todos.
Somos.
Brasileiros.

Wednesday, July 02, 2014